در اجرای ماده 121 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و نیز مطابق دستورالعمل موضوع مواد 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و 169 قانون مالیاتهای مستقیم،از ابتدای سال 1394 نمایشگاه داران اتومبیل سراسر کشور ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos فروشگاهی) یا رایانه دارای سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور) می باشند.

لذا براساس این بخشنامه، نرم افزار صندوق مکانیزه فروش ویژه صنف نمایشگاه داران اتومبیل (pos) توسط شرکت نرم افزاری رایان طراحی و با قابلیت هایی که در ادامه بیان می شود، در اختیار نمایشگاه داران اتومبیل سراسر کشور قرار گرفته است.

  • امکان تولید گزارش مورد نیاز دارایی به صورت اتوماتیک.
  • صدور الکترونیکی صورتحساب فروش (فاکتور)
  • دارای بخش مدیریت مالی شامل : ثبت هزینه ها، گزارش هزینه ها و درآمدها، محسابه درآمد خالص ماهیانه و سالیانه و ...
  • محاسبه کمیسیون به صورت اتوماتیک
  • مدیریت اطلاعات مودی شامل : نام و نام خانوادگی، آدرس، تلفن و ...
  • امکان ثبت دامین مجزا و تخصیص یک سایت مجزا به هر نمایشگاه
  • امکان مدیریت کامل صفحات مختلف سایت علاوه بر دارا بودن صندوق مکانیزه
  • امکان ثبت سفارش و نمایش سفارشات در سمت سایت نمایشگاه به بازدیدکنندگان سایت
  • و صدها امکانات دیگر ...
تصویر سرآیند1 تصویر سرآیند2 تصویر سرآیند3